Portada del periodico Diario de Mallorca:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
Dimecres, 11 d’octubre de 2017 Número 1.162 Any XXXIII

l’Escola
[email protected] Redacció i col·laboradors: Jaume Mateu, Bartomeu Font, Biel Gomila i Guillem Monserrat.

ACTIVITATS CONCURS

¿Quin nom li
posaries a
aquesta
mascota?
 La Direcció Insular d’Esports del Consell

convoca un concurs literari escolar per trobar un
nom per a la seva nova mascota
REDACCIÓ
PALMA

La Direcció Insular d’Esports
del Consell de Mallorca cerca
nom per a la seva nova mascota.
L’organisme que cada any impulsa les activitats del programa ‘Suma’t’, a les quals participen milers
d’escolars de l’illa, vol trobar un
nom que identifiqui la mascota,
relacionada amb la pràctica esportiva i valors com el respecte,
l’esforç, la humilitat, el treball en
equip, la integració o el joc net,
que són presents i que fomenta en
les activitats que organitza.
Per això, ha convocat el concurs
literari Dóna vida a la nostra mascota, obert a alumnes de è i è de
Primària i de r i n d’Educació Secundària de tots els centres educatius de Mallorca, que hi poden
participar enviant un relat breu,

d’entre  i  paraules. El nom
proposat ha de ser original i ha
d’intentar reflectir els objectius de
la Direcció Insular d’Esports, de foment de la pràctica esportiva i
els valors entre els joves. També es
valorarà el domini del vocabulari i la correcció ortogràfica i sintàctica, així com la creativitat.
Els treballs s’han de lliurar
abans de dia  de novembre per
correu postal (Direcció Insular
d'Esports,Poliesportiu Sant Ferran, Camí de ca l'Ardiaca , 
Palma), correu electrònic ([email protected]) o adreça on es pot passar a recollir. El jurat estarà format per representants de la Direcció Insular, de la
conselleria d’Educació i un esportista professional.
Hi haurà tres premis per als
alumnes, centres i professors participants.

La nova mascota de la Direcció Insular d’Esports encara no té nom.

ACTIVITATS

Aprendre a fer un bon ús de les xarxes socials

SJO

 ELS ALUMNES DE PRIMER D’ESO DEL COL·LEGI SANT JOSEP OBRER DE PALMA han participat, durant aquests primers dies de curs, en una xerrada sobre les xarxes socials a càrrec de de Carlos
Sola, professor d'informàtica i de Community Management amb l’objectiu de donar-los a conèixer els beneficis i els perills de les xarxes socials i ensenyar-los a fer-ne un bon ús. Els alumnes han conegut
els problemes que els podrien ocasionar en un futur fer segons quines publicacions o confiar en algú que han conegut a través d'internet. També han après com navegar per la xarxa i com introduir-hi dades personals de manera segura.



Noticias