Previous Día anterior
Día siguiente Next
Previous
Next
Portada del periodico Diari de Tarragona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
WWW.DIARIDETARRAGONA.COM | NÚMERO 10.802 | 1,30 EUROS | DIMARTS, 18 D’ABRIL DE 2017

FUNDADO EN 1808

TORTOSA

TRAMITA LA DECLARACIÓ DE BCIN PER ACCEDIR A AJUTS ESTATALS

El convent de Santa Clara vol més protecció P 22

Diari EBRE

Part del sostre de l’església va
caure al març. FOTO: J. REVILLAS

D E TA R R A G O N A

ECONOMIA ES TANCA LA MILLOR SETMANA SANTA PER AL SECTOR TURÍSTIC EN DEU ANYS

ECONOMIA

El turisme enterra la
crisi amb xifres rècord

La Cambra
de Tortosa
signa un
conveni amb
Casablanca

a les Terres de l’Ebre gràcies al bon temps dels darrers dies i a la recuperació econòmica. P 2-3

Per afavorir els vincles
entre empreses P 23

◗ Gairebé ple. Tant els municipis de costa com els d’interior han fregat la màxima ocupació

SUCCESSOS

Un incendi
a Tortosa
activa onze
dotacions i
mitjans aeris
Crema mitja hectàrea
de terreny forestal P 22

FOTO: JOAN REVILLAS

FUTBOL

RIBERA D’EBRE

FOTO: JOAN REVILLAS

Flix celebra al pont la
tradicional salutació
de les banderes P 23

El Brighton
del morenc
Bruno Saltor
ascendeix a
la Premier P 42