Portada del periodico Faro de Vigo:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
FARO DE VIGO
DIARIO
DECANO
DIARIO
DECANO
DEDA
LA PRENSA
PRENSA NACIONAL
NACIONAL

Precio:1,20
1,20€€
Prezo:

Director: Juan Carlos Da Silva

Año:
Ano: 166 Num. 59.072
59.069
Nº 713

■

www.farodevigo.es

PERIÓDICO
UTILIZAPAPEL
PAPELRECICLADO
RECICLADONUN
EN UN
80,5%
ESTE XORNAL
EMPREGA
80,5%

Viernes,
Venres, 17
17 de
de mayo
maio de 2019

Coordinador: Miguel Pena Alonso. Asesor literario: Xosé Ramón Pena

VENRES, 17 DE MAIO DE 2019

7 Entrevista

Galicia homenaxea a Antonio Fraguas no Día das Letras
para o que funda a “Sociedade da Lingua”
con González García-Paz,co principal obxectivo de defender o galego e facer un dicionario.
Nos últimos días de setembro de 1924
viaxa por primeira vez en tren a Compostela, disposto a cursar Filosofía e
Letras,que conclúe con excelentes
cualificacións catro anos despois. Durante este tempo, ademais de estudar, incorpórase
ás Irmandades da Fala e
empeza a frecuentar o Seminario de Estudos Galegos, onde traba amizade con Otero Pedrayo, Risco, López Cuevillas, Xaquín Lorenzo,
Bouza-Brey,
Filgueira Valverde,
Carballo Calero…,
así como con varios dos profesores
de Pontevedra.
No Seminario
traballa arreo á
vez que imparte
clases como profesor auxiliar na súa
Facultade, como faría anos despois nos
instituto da Estrada e
Lugo, no Instituto “P.
Sarmiento” de Estudios Gallegos e por últi-

FARO adica o suplemento Cultura á súa vida e obra

/ Cuadernillo de 12 páxinas

A viguesa Izmar vende todas
as súas plantas de automoción
Un grupo inversor galego faise coa central en Valadares e as fábricas en
Madrid e Vitoria ̈ Antes desprendeuse da súa parte con Marsan en México
A operación afecta aos centros de Valadares, Madrid e Vitoria, cun cento de traballadores en plantilla. Un grupo inversor de orixe galega fíxose coa filial.Izmar

vi
sa
do
viernes

sábado

domingo

ARTIGOS “A lingua como irmandade”, por Alberto Núñez Feijóo ̈ “Bendito sexa o día, o mes e o ano”, por X.L. Méndez
Ferrín ̈ Clodio González, Xosé Manuel Vélez, Luís Alonso Gircado, Malores Villanueva, Xosé C. Sierra e Justo Beramendi

O provedor vigués de automoción Izmar cambia de mans. O seu propietario,
o grupo IZ, ven de vender todas as súas
plantas auxiliares do motor en España.

Abel Caballero y sus diez millones de leds,
Pedrerol, Echenique, Ferreras, Michael Robinson,
Jordi Cruz, Lorenzo Caprile y Leiva son algunos
de los personajes que clava Raúl Pérez.
El imitador del programa de Buenafuente
actúa hoy en Vigo y mañana en Ourense

Guía del ocio del fin de semana. 17/5/2019. NO 886

LETRAS GALEGAS 2019
Insuela é unha das aldeas de Loureiro de
Cotobade, dende antigo terra de mulleres labregas e homes canteiros e emigrantes que,
mentres elas coidaban dos fillos e da facenda, saían fóra na procura de traballo.Nunha destas familias naceu
Antonio Fraguas o 28 de decembro de 1905,de nai labrega e pai canteiro e emigrante que, por problemas co crego, embarcou para Brasil antes
de nacer o fillo. Un
neno máis, coidado por dúas mulleres, a nai e
“mamá Antonia”, unha señora
viúva
que vivía na
casa, á que
quería tanto
que
de
maior, con
máis de noventa anos,
aínda falaba
dela coa iluFachada do Museo
sión de cando Pobo Galego
do lle canta(Santiago de
ba de meniño
Compostela). Antonio
arrolos e cantiFraguas (1905-1999).
gas.
A escola pública rexida por

“En Vigo habrá cameos...
y hasta ahí puedo leer”

xa vendera o pasado ano a súa planta de
Barcelona.Tamén se desprendeu da súa
participación nas fábricas que montara
Páx. 3
en México con Marsan.

Raúl Pérez trae a Vigo
e a Ourense as súas
imitacións máis virais coa
súa “Raulidad virtual” / VISADO

Raúl Pérez,
en una imagen

Os fondos “buitre”
xa teñen unha bolsa
de 800 pisos e casas
á venda en Galicia
Blackstone, Cerberus e Lindorff elevan
un 26,5% a súa carteira inmobiliaria
na comunidade nos últimos dez meses
Páx. 28

Sondeo electoral do instituto DYM para Prensa Ibérica

O PSOE imporase nas
europeas e Cs achégase
ao PP pero non o supera
Os socialistas gañarían con 19 escanos ̈ Os
populares caen a 12/13 e Cs escala a 9/10
̈ Unidas Podemos

SUMARIO

Peinador volve liderar
o tráfico de pasaxeiros
a Madrid de todo o
Noroeste: 213.000
usuarios en catro meses

lograría 8 eurodeputados,
Vox irrompe con 5 e
Puigdemont e Junqueras
irán a Estrasburgo

Páx. 2

Páxs. 21/23

A Xunta dota con
102 millóns o plan para
reformar Atención
Primaria ata 2021
Páx. 19

Vigo recupera a súa
malla de sendas
forestais tralos lumes
e suma unha nova
en San Miguel de Oia
Páx. 4

A folga na montaxe
reduce a produción
en PSA Vigo nuns
550 coches

O endurecemento
das multas dispara
o rexistro de cans
perigosos con
2.000 máis nun ano
Xa hai 17.000 censados
na comunidade,
sete mil deles
na provincia
de Pontevedra
Páx. 18

José Lores

Ser celeste, unha afección para toda a vida
■ A afección do Celta ven de ser recoñecida como a mellor de LaLiga polo seu apoio incondicional ao equipo
na batalla da salvación. Pablo Vaquero, o abonado número 3,é un dos seus patriarcas.Naceu poucas semanas
despois da fundación do clube. Con 95 anos ás costas

Picasso, Magritte,
Gris, Chillida e
Tápies, nunha gran
mostra no MARCO

Páx. 29
ÍNDICE
Gran Vigo
Galicia
Opinión
España
Mundo
Economía
Mar
Sociedade

2
18
23
25
27
28
31
32

Sucesos
Deportes
Breves
Esquelas
Pasatempos
TV/Espectáculos
Xente
Sorteos

37
38
46
48
50
51
54
55

MAÑÁ CON FARO
Revista Lecturas, por 0,50 euros
̈ Maxi pano ‘El
Potro’ (Amelie), só 7,95 € + cupón
+ periódico

transmitiulle a súa paixón aos seus cinco fillos,asegurando ademais a herdanza entre os seus doce netos e dúas
bisnetas.Izan González é o abonado máis novo: o 19.038.
Naceu o pasado 4 de maio e xa viste as cores celestes.
Os dous posan para FARO no templo de Balaídos. Páx. 41

O Museo de Arte Contemporánea de Vigo acolle unha gran
mostra con obras da colección
Telefónica e dos fondos municipais. Nela danse cita Picasso,
Juan Gris, Magritte, Chillida e
Páx. 33
Tápies, entre outros.

■

A comisaria Laura Fernández comenta coas autoridades a obra de
Tápies “Ensamblaje con graffiti”. // Marta G. Brea



Noticias