Portada del periodico Diari de Girona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
PROTESTA Els veïns del Culubret veuen

«impossible» viure amb talls de llum 17

PAELLES DE COURE

MINICALEFACTOR

Aconsegueix aquest conjunt de dues paelles
d’alta cuina i prepara els teus plats amb menys oli

Transforma qualsevol habitació
en un lloc càlid i acollidor en pocs minuts

www.diaridegirona.cat

TEL ` 972 20 20 66 | FAX 972 20 20 05 | A/E [email protected] | ADREÇA PASSEIG GENERAL MENDOZA, 2 . 17002. GIRONA | DIRECTOR JORDI XARGAYÓ | NÚMERO 24.611
Aquest diari utilitza

paper reciclat en un 80,5%

PREU

2,50 €

Diumenge

FUNDAT EL 1889

13 DE GENER DE 2019

Salut atén 150 gironins l’any
per temptatives de suïcidi
Nou menors i 141 adults, la majoria dels quals eren homes, van ser atesos durant
un total de 163 episodis de conducta suïcida el 2017 a les comarques gironines 14 i 15


Denuncien
denegacions
injustes de la
Renda
Garantida de
Ciutadania
4

EsportsDdG 34 a 44
Stuani va fer el gol del
Girona amb una xilena
espectacular. MARC MARTÍ

EL COL·LEGI DE TREBALL
SOCIAL ALERTA DE PERSONES
AMB FEINA QUE QUEDEN
EXCLOSES DE LA PRESTACIÓ 3

ANÀLISI

POLÍTICA

La «batalla»
de Vila-roja 4
Dominical ◗

Girona sota el
terror del còlera,
el 1834
El dinar de Josep Pla
amb un personatge
de Tintín

LA VICTÒRIA ES RESISTEIX
4

1 1

GIRONA

ALABÈS

EL GIRONA ENCADENA EL TERCER EMPAT SEGUIT PER TANCAR LA PRIMERA VOLTA A CINC PUNTS DEL DESCENS
MARC MARTÍ

La plataforma, durant l’acció.

Recullen 1.500
burilles en una
hora al centre de
Girona 6

◗ AVUI AMB EL DIARI

A més a DdG
Casals Ventilació torna
a Ripoll, a les antigues
instal·lacions 26



Noticias