Portada del periodico Diari de Girona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
PALAFRUGELL Deu anys i sense rastre
de l’assassí de la botiguera 14

FIGUERES El bloc d’esquerres veu

frustrat el pacte perquè no suma 15

BLANES L’enderroc dels camps dels
Pins acabarà d’aquí a un mes 18

www.diaridegirona.cat

TEL ` 972 20 20 66 | FAX 972 20 20 05 | A/E [email protected] | ADREÇA PASSEIG GENERAL MENDOZA, 2 . 17002. GIRONA | DIRECTOR JORDI XARGAYÓ | NÚMERO 24.550
Aquest diari utilitza

paper reciclat en un 80,5%

PREU

2,50 €

Diumenge
11 DE NOVEMBRE DE 2018

FUNDAT EL 1889

Girona
forma homes
contra
l’ablació
femenina

4

EL GIRONA
DONA PER BO
UN PUNT QUE
EL MANTÉ AMB
SET PUNTS DE
MARGE SOBRE
ELS LLOCS DE
DESCENS EN
UN PARTIT
MOLT GRIS

4 UNA INICIATIVA PIONERA A
L’ESTAT PREPARA 12 REFERENTS
PER EVITAR MUTILACIONS 3

Choco
Lozano va
enviar
al pal
aquesta
rematada.

ENTREVISTA
JOAQUIM
NADAL

ANIOL RESCLOSA

HISTORIADOR

00

GIRONA

«No hi havia cap pla,
va ser ‘tibem la corda
fins al final i
ja veurem’» 12 i 13

LEGANÉS

L’EMPAT, UN MAL MENOR
EsportsDdG 33 a 44
REPORTATGE

L’ESGLÉSIA ANGLICANA DE LA COSTA BRAVA ofereix celebracions

dominicals a Madremanya, Pau, Penedes i Lloret de Mar.

Hi ha un déu que parla
anglès a la Costa Brava
◗ DOMINICAL

El final de la
Primera Guerra
Mundial
a Girona
Joan Agustí Surroca,
l’home que va portar
la llum a Olot
◗AVUI AMB EL DIARI

JORDI
PUIGNERÓ
CONSELLER DE POLÍTIQUES
DIGITALS I ADMINISTRACIÓ

«Que el PSC no
pressioni, la solució a
les pagues extres està a
les seves mans» 26 i 27
OPINIÓ
FERNANDO LACABA
PRESIDENT DE L’AUDIÈNCIA
PROVINCIAL DE GIRONA

PÀGINES 8 I 9

«Tsunami
judicial»

25



Noticias