Portada del periodico Diario de Ibiza:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
27 | DIMECRES
, 10 D’OCTUBR
E DE 2018

REPORTATGE.
d’ells mateixo Cada any els voluntar
que viu
acaba de treure
is d’Eivissa
persones que,s amb ells mateixos
nou disc 31a
en lloc d’amb tenen una data senyalad
si no fos per
els demés,
la seua desinter
a al calenda
ri. Una de les
essada feina, una data que, sovint,
poques
no tindrien
el somriure els serveix per recuper dates que es marque
que mostren
ar forces i
n per gaudir
adonar-se
. La plaça Antoni
Albert i Nieto de la quantitat de
va

Un dia de vo
luntaris i pe
r a volunta
ris
DE GERARD

FELIP

POLÍTICA P 8

La producción de aceite caerá
esta temporada en Eivissa,
pero será de más calidad

El Parlament pide por
unanimidad al Congreso un
senador para Formentera

‘Deseo’, el
disc

més
Fa ja tres anys
de Paulin llarg
que
a Rubio
dels temes la cantant mexicana
del que és
el seu onzè va avançant alguns
treball d’estudi

29
«Durant una
èrem l’himn època, a algunes
escole
e per
Jordi Cardona
és l’únic componecomençar l’espla s
Eivissa, tot
i»
i això, el grup nt de Quin Delibat!

 Centen
ser l’escollid
ars
a.
eivissenc  de persones desfilen durant
Actuacions
hores
de música,
de dansa i per una plaça que ja s’ha
fins i tot de
màgia acomp convertit en tot un
Gerard Felip
emblema del
EIVISSA
anyen i dinami
voluntariat
tzen tota la
jornada
FOTOS
■ El passat
dissabte 
la ciutat d’Eivissa
d’octubre
,
va retre,
vegada més,
un homenatg una
aquells voluntari
e a tots
s que dia
dia inverteixe
rere
temps lliure n bona part del seu
persones en ajudar a aquelles
que ho necessiten
vés dels diversos
a traprograme
voluntari
s de
at
rrera de més que s’amaguen dad’una trentena
titats.
d’enPer als boixos
la jornada
una festa.
va ser
Era un dia
sobretot,
per gaudir
per
i,
tes persones fer que totes aquesse sentissin
ses de la tasca
orgullorant els  que realitzen dupectacles dies de l’any. Els es
n

AGRICULTURA P 12 Y 13

MOLA

diariodeibi
[email protected]
pi.es

Mola

REPORTATGE

Un dia de voluntaris
i per a voluntaris

MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE DE 2018  DIRECTORA: CRISTINA MARTÍN VEGA | NÚMERO: 39.831

DECANO DE LA PRENSA MATUTINA BALEAR

FUNDADO EN 1893

1,30 EUROS

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

Los adolescentes ibicencos
retrasan su primera relación
sexual hasta los 15 años
 Un estudio del Cepca alerta de que cuatro de cada diez estudiantes de 4º de ESO

consumen pornografía como una fuente de información, lo que «dará problemas» P 5
VICENT MARÍ

Los trabajadores de las cafeterías y
cocinas de los hospitales pitiusos
concentrados delante de Can Misses.

La desaladora
de Vila parará
cuatro días para
arreglar la avería
de Talamanca
■ La reparación de la avería de la
tubería que lleva agua desde Talamanca hasta la desaladora de
Eivissa obligará a parar la planta
durante cuatro días, lo que afectará a los vecinos de este municipio y de Sant Jordi, que recibirán
agua de peor calidad. P 5

La Policía denuncia
a un local de
Pantaleoni por
«colaborar con la
venta ambulante»
■ El empresario y exconcejal del
PP niega la acusación. P 6
GERARDO FERRERO

Fin al conflicto de la cocina de Can Misses
 La anterior concesionaria comunica a los empleados que abonará las cantidades que les adeuda P 4

El PP prueba que
los contenedores
abandonados en
la cantera de Can
Coix tienen basura
■El grupo popular de Sant Antoni
difundió ayer fotografías en las
que se observa basura en el interior de los contenedores almacenados en Can Coix, pese a que el
equipo de gobierno dijo que estaban «vacíos y limpios». P 14

Arden 21 motos
y una furgoneta
en un incendio
en Formentera
EL FUEGO AFECTÓ AL ALMACÉN
DE UN ‘RENT A CAR’ P 9

ENTREVISTA | María José López-Grande

«Hay textos del Antiguo
Egipto con consejos
muy actuales, como
evitar la glotonería»
■ La doctora en Prehistoria y Arqueología María José López-Grande imparte estos días un curso sobre literatura y escrituras del Antiguo Egipto en el Museu Arqueològic de es Puig des Molins. P 35
Imagen aérea de los contenedores con basura en su interior. PP



Noticias