Portada del periodico El Punt:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
ELPUNT AV
DIUMENGE 2 de setembre del 2018. Any xu sum 346247vuAny XuN13617-EL PUNT
# CATALUNYALLIBERTAT
P6-11
Quim Torra i Carles Puigdemont
"El perill d'una nova
intervenció hi és'"
GOVERN
ESPANYOL
NEGOCIACIó
"Si pretenen
JUDICI PER
LLAÇOS
GROCS
que no parlem dels "D'aquí allavors cal Lacohesió socialés
"En les properes
setmanes sabremsi presos i de
hi ha una voluntat real l'autodeterminació, és poble s'accentuien qualsevol escalada.
de negociar osi tot que no entenen la forma de lluita pels El debat políitic no
és tacticisme"
que la reacció del
prou forta per aturar
situació a Catalunya"
drets civils i nacionals"
fractura mai"
ELPUNT AYL
L'entrevista, avul,
a les 13.30, a les 181
a les 22 h
Els presidentsToraiPuigdemont, en un moment de là commersa amb el director d'El Punt Aui, Xevi Xira, Teta al Martin's Holel de aterloo
ESPAI PISCINES Lluís
Farré
Avui amb El Punt Avul
Ens banyem? Pasqual
Tl9020cdirecció del
DELEGACI6 MARESME
deixa la
Lliure
La bombola
No es veia amb cor
de continuar després
de la polèmica dels
darrers mesos
pujaescales
tel. 609 314 500 www.farrc.cs