Portada del periodico Faro de Vigo:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
FARO DE VIGO
DIARIO
DECANO
DA
PRENSA
NACIONAL
DIARIO
DECANO
DE
LA
PRENSA
NACIONAL

Precio:1,20
1,20€€
Prezo:

Director: Juan Carlos Da Silva

Año:
Ano: 165 Num. 58.777
58.776

www.farodevigo.es

PERIÓDICO
UTILIZAPAPEL
PAPELRECICLADO
RECICLADONUN
EN UN
80,5%
ESTE XORNAL
EMPREGA
80,5%

Portugal capta 400
millóns en inversións
para a automoción
e rebaixa o paro á
metade en dous anos

Miércoles, 25
25 de
de xullo
julio de 2018
Mércores,

Pasaxeiros
lánzanse á auga
dende o barco
consumido polas
lapas. // Muñiz

As empresas garanten 4.800 empregos ata
2022, sobre todo no norte do país � O sector
recruta cen novos traballadores cada mes
SUMARIO

Atopan abrazados en
grupos a 26 dos 74
mortos nos pavorosos
lumes de Atenas Páx. 44
As vítimas do sinistro de
Angrois esixen “ceses
e dimisións” cinco
Páx. 25
anos despois
DEPORTES

O Celta estrea a Liga en
Vigo ante o Espanyol no
terceiro fin de semana
de agosto / Páxs. 46/47
ÍNDICE
Gran Vigo
Galicia
Opinión
España
Mundo
Economía
Mar
Sociedade

2
22
27
30
32
33
36
37

Sucesos
Deportes
Breves
Esquelas
Pasatempos
TV/Espectáculos
Xente
Sorteos

43
46
53
55
58
59
62
63

Engánchate
hoxe gratis á
wifi de FARO

As exencións fiscais, os incentivos públicos, os terreos baratos
e os baixos salarios conseguiron
que Portugal captara 400 millóns
en inversións para a automoción
nos últimos dous anos. Os máis
beneficiados foron os fabricantes
de compoñentes. As empresas
comprometeron a creación de
4.800 empregos ata 2022,sobre todo nas rexións do norte do país.
O paro caeu á metade. Páx. 33

Un xulgado rexeita
a demanda por
inxurias de Oubiña
contra Carmen
Avendaño
Páx. 38
A pesquería da
sardiña reabrirase
o 1 de agosto para
as flotas galegas do
cerco e do xeito Páx. 36

Trinta e oito feridos no incendio
dun catamarán turístico no Grove
� Unha explosión no interior provocou o lume

Díaa de

255
Xull
X
ulllo
u
lo

8

Suplemento especial

ANGURIOSO RELATO DUN SUPERVIVENTE

que avanzou moi rápido e calcinou o barco
“Vimos a morte moi preto;
tivemos que lanzarnos á auga
� Os 49 pasaxeiros e 3 tripulantes salváronse
tirándose ao mar e foron rescatados Páxs. 43/44 para non acabar queimados”

HOXE CON FARO

Galiiciaa

■

Caballero: “Construimos o Vigo
que quere lanzar a Galicia”

A lista de espera de vacinación en
Vigo para viaxar fóra de España
chega a finais de agosto

Páx. 4

Mallón loa no seu
bando ao sector
industrial que
xera riqueza
/ Páx. 6

Enrique Mallón le o pregón do Día de Galicia
en presenza do alcalde. // R. Grobas



Noticias