Portada del periodico Diario de Ibiza:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
21 | DIMECRES
, 13 DE JUNY

DE 2018

El festiva
Sound torna l Primavera

a Barcelona
El festival
vinent comptarà que comença
amb un elenc la setmana
estel·lar 23

«Els valors
de la
figuren en Moda Adlib també
les cases pages
Patricia Perales
ha guanyat es»
edició

REPORTATGE.
Les tomates
apuntats a
, les pebrere
de la passarel·
l’hort infantil
l’última
la Futur Adlib
busca que
que organitz s, les cols i les lletugue
25
els infants
a el Consell
aprenguin,
Insular. Aquests van desvelant des
cara a cara
del febrer
hort, situat
i amb les mans,
passat
just devora
la feina del
la capella de els seus secrets als
conreu i la
nens i nenes
sa Tanca Vella
cura de la
a Sant Frances
terra i de les
hortalisses.
c Xavier,

El planter



del plante
r

Enguany, és
el tercer any
el conreu, sobreto
que
t d’hortalisses,l’àrea d’Agricultura del
Consell organit
als més petits
za aquest hort
de l’illa 
Regar i fer
per a infants
Carles Torres
l’herba són
FORMENTERA
les dos feines , que pretén atracar
que més els
FOTOS D’ALFREDO
agraden
MONTERO
■ Si és dissabte,
dos grups
fants, de 
d’intits, i de  a  hores els més petenen una a  els més grossos,
cita amb tomates,
i lletugues
a l’hort infantil cols
l’àrea d’Agricul
que
tura del Consell
Insular de
Formente
en una petita
ra ha parat
esplanad
vora de la
capella de a, just desa
lla de Sant
Francesc Tanca VeXavier.
En Josep
que va venirSoriano fa tres anys
per treballar de València a l’illa
en
un
hort ecològic
i, actualme
agriculto nt, aquest jardiner
r és un dels
i
del taller i
encarrega monitors
t d l’h
f

ENTREVISTA P 48

MOLA

diariodeibi
za.mola@e
pi.es

Mola

REPORTATGE

Els infants aprenen
la feina del conreu
i la cura de la terra

Inma Cuevas | Actriz

«Me fascinan los personajes
de mujeres fuertes»

DEPORTES P 26

Scariolo ‘ficha’ al técnico
ibicenco Paco Vázquez para
la selección de baloncesto

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018  DIRECTORA: CRISTINA MARTÍN VEGA | NÚMERO: 39.712

DECANO DE LA PRENSA MATUTINA BALEAR

FUNDADO EN 1893

1,30 EUROS

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%
CARMELO CONVALIA

La presidenta Francina Armengol
asistió anoche a la reunión
del Consell d’Entitats.

El personal de
Can Misses exige
al Govern que
asuma la gestión
de los quirófanos
■La junta de personal del Área de
Salud exigió ayer al Ib-Salut que
«depure responsabilidades» y que
«asuma la gestión» del servicio de
mantenimiento de los quirófanos,
cerrados por la aparición de moscas. Por su parte, la consellera de
Salud, Patricia Gómez, pidió ayer
disculpas en el pleno que celebró
el Parlament balear. P 6

El blindaje de los
terrenos de Matutes
sale adelante pese
a la amenaza
de la demanda P 5

Los ibicencos con trabajo o casa
en Formentera podrán llevar su
coche a la isla sin limitaciones
Habrá un cupo máximo para el resto de los residentes  El Govern prevé que la ley

para restringir la entrada de vehículos se podrá aplicar a partir del verano de 2019 P 3

La Policía detiene a dos futbolistas El Supremo sentencia el ingreso
británicos y busca a un tercero
inmediato en prisión de Iñaki
por una presunta agresión sexual Urdangarin y Jaume Matas
UNA JOVEN DENUNCIA QUE LA ATACARON EN UN HOTEL DE SANT JOSEP P11

LA AUDIENCIA LES ENTREGA HOY LA ORDEN DE CÁRCEL P 16 Y 17

El colapso del
tráfico en Vila
y Jesús provoca
grandes retrasos
del autobús 12B P 4
Además
El Govern y el Consell
se ofrecen para acoger
refugiados del ‘Aquarius’
■La conselleria balear de Bienestar Social busca edificios para alojar a entre  y  personas. P 10

Sant Antoni recibe una
inyección de 1,5 millones
para su Plan Estratégico
■El dinero del Consell financiará
varios proyectos, como el nuevo
centro cultural Cervantes. P 7



Noticias