Portada del periodico Atlántico Diario:
Sitio web
Recognized text:
Atlántico.
Xoves 17
maio de 2018
NUMERO 11.197
Galicia homenaxea a María Victoria Moreno no Día das Letras
Pontevedra acolle os actos centrais da xornada; 2.000 estudantes percorreron
Vigo na marcha a prol do idioma; hoxe, especial Letras Galegas PAxs. oE 10
Fomento ordena que
se levanten as peaa
JavierGuerraeos
críticosdoPPdeVigo
barallandarsedebaixa
epasaraCiudadanos
Afóndase a división nos populares
e os críticos decidirán en semanas
se deixan opartido e marchan a
Trala reunión con Audasa, asegura que se subirán as barreiras "se hai unha C's. Elena Muñoz di que sería unha
situación excepcional". Nesta ponte festiva están abertos cinco dos seis carrís acción desleal".O exconselleiro
e o domingo estarán todos dispoñibles para o retorno. Resposta ás demandas de a silencio e o partido de Rivera
institucións e colectivos e garante que as obras en Rande rematarán o 31 de maio . confima os contactos PAx.
O"timadordo
amor"de Vigoi
aoc rceretres
anosporestafar
53.000eurosa
unha muller pAxr
Caballero di quea
Xuntaquere parar
taménasobras
da PortadoSol
PAX.4
HOXE, MAIS CALOR
VERAN DE SOL E PRAIA adiantado con temperaturas estivais. Onte acadáronse os 26 grados e hoxe os termó-Mato con Vil n.onte
NA PONTE FESTIVA EN metros seguirán subindo ata os 28, polo que se agarda unha masiva presenza de banis-AUniversidade
Vigo e as Rias Baixas disfrutarán nesta ponte festiva das Letras Galegas un verán
VIGO E NAS RÍAS BAIXAS tas nas praias como a de Samil, onde onte (na foto) xa habia ambiente de verán. PAx.12
rendehomenaxea
JoséAntonio Vil n
ólanzaroCampus
AVII CARREIRA DA CEREIXA
HOXE CON AtlánticoVigo Tecnolóxico
O CATAVENTOS
2 voltas de 5 Kmm
PÁX.6
27/05
10:30H
VIGO P X.9
Vigosaca aconcurso
voosa Londres, París,
Sevilla eValencia
O CATAVENTOS
VIGo P x.deterra
32 tremoresde terra
naprovincia, a maioría
en Pontecaldelas
RUNRUNICO
CONCELLO
DE VIGO

Noticias