Portada del periodico La Voz de Galicia:
Sitio web
Recognized text:
La^oz de Galicia
EDICION DE A CORUÑA
1,20 EURos
DEPÓSITO LEGAL
C-1821-1996
Haxe A Coruña
21/ 13
NUMERO 45.501
ANOCKXVI
Pasado
XOVES 17
DE MAIO DO 2018
On 2313
O26/11
HOXE, CON LA Voz
A Xunta e varios sindicatos
achéganse na busca dunha'a
suba salarial para os mestres
+O CUPÓN
A historia de amor
de María Victoria
UGT, CC.OO. e ANPE propoñen un Piden que o aumento que afecta a
incremento de entre 130 e 135 euros 30.000 docentes sexa igual para todos Moreno co galego
POLÍTICA 5
Ciudadanos
quere que o
ex-conselleiro
Javier Guerra sexa
o seu numero un
en Galicia
O empresario deixa o
PP canda outros 50
militantes de Vigo, e
van pasar ao partido
de Rivera
TRIBUNAIS L7
Tres anos de
cárcere para o
estafador do
amor de Arteixo
A Xunta pediu a Costas o peche do acceso as grutas da praia das Catedrais, nas que morreu unha turista en Semana Santa. MIGUEL
MUNICIPAL L3
Residentes na
propoñen cinco
alternativos
¿Van cerrar as furnas das Catedrais23
aparcadoiros
A FONDO 2 e 3
O cultivo e o comercio sOCIEDADE
de cánnabis medran
entre os rapaces galegos Richard Gere
A galega Alejandra
Silva casou con
LA VOZ DE A CORUÑA
Nuevo
SEAT Arona.
Sänchez Móvit
Resulta moi doado
«Hai youtubeiros
A UDC duplica
conseguir por Internet que poñen de moda
nun ano o número
sementes de variedades substancias tóxicas», de patentes
modificadas para que di unha traballadoraobtidas polos seus
teñan maiores efectos social de Burela
científicOS L6

Noticias