Portada del periodico El Punt:
Sitio web
Recognized text:
Edició de Barcelona
DILLUNS 16 d'abril del 2018. yL um. Le6o-Vu ny X. Num 13478- EL PUNT
Clam de
llibertat
ALÇATS Centenars de milers de ciutadans tenyeixen de groc Barcelona per reclamar
la libertat dels presos i exiliats politics i la fi de la repressió de l'Estat a Catalunya
AS SOL
ERTAT
LIBERT