Portada del periodico El Punt:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
ELPUNTA
Temps mort
Diari Nacional
DIMECRES
d'octubre del 2017. AnXLINún, 1442 Avun X
Núm.13296 ELPUNT
P8-34
CORD. Puigdemont assumeix el
mandat per la independència, però la
suspèn per obrir un període de dialeg
REACOIO.El Consall de Ministres
estudiarà avui si aplica larticle 155
Foto ANDREU PLIG
Declaració dels
Universitat irepresentants de Catalunya
de Lleidaspecideueit
FORMACIO OBERTA AL MON
Els Canyons
de la Fom
MASTERS 2017/18
www.udl.cat
Universitat de Lleida