Portada del periodico El Periódico de Catalunya(Català):
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
A 1,30e WOCGETU ONELOO TEN 3ww.ofuptoleocE
www.elperiodico.cat DIRECTOR
11 D'OCTUBRE DEL2017 BARCELONA. TEL 93.265.53.53 www.grupozeta.es
ENRIC HERNANDEZ
elPeriódico 11
Temps mort
PER A GENT COMPROMESA
MOMENTS DECISIUS A CATALUNYA A
TEMA DEL DIA
Pàgines 2 a 29i editorial
Puigdemont deixa en suspens la DUI Rajoy rep Sánchez a la Moncloaf
mentre apella a la mediació i al diàleg reuneix avui el Govern per donar resposta
JULIO CARBO
LA FIRMA
El president signa
la declaració
després del ple.
La CUP amenaça
de deixar la
Desconcert en Planeta
els convocats per
també decideix
Cambra fins Omniumil'ANC el traslat
per la república» del president scial a Madrid
ARTICLES D' Enric Hernàndez, Luis Mauri, Josep Martí Blanch, Ramón Lobo,
Aquest diumenge
El Periódico
+ Woman
que no es treballi davant el discurs del domicili
REGAI
Olga Ruiz, Josep Maria Fonalleras, Emma Riverola i Cristina Pardo
el Periódico

Noticias