Portada del periodico El Periódico de Catalunya(Català):
Sitio web
Recognized text:
A 1,30eACEL10E TEL 635653 5www.orupobolasaR
el Periódico 17
PER A GENT COMPROMESA
EL CONTAGI DE LA PRESSIÓ IMMOBILIARIA
PANORAMA
Pàgines 2 a 4 ieditorial
El lloguer es dispara
a fàrea metropolitana
a ľ'àrea metropolitana
| La bombolla s'ha inflat
als municipis adjacents de
Barcelona els dos últims anys
Els pisos turístics assaltenCucatielWasou experimenten
nyel centre de Madrid e 20.272els principalsincrements
ICastelldefels, Montgat, Sant
Cugat i el Masnou experimenten
els principals increments
Pàg. 26i27
JULIOCARBO
Muguruza

Noticias