Portada del periodico Diari de Tarragona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
WWW.DIARIDETARRAGONA.COM | NÚMERO 10.835 | 2,20 EUROS | DIUMENGE, 21 DE MAIG DE 2017

FUNDADO EN 1808
F

XLSemanal
X

E&N

M
Marías,
Vargas Llosa i Pérez-Reverte,
ttres grans de la literatura castellana

Els ciberatacs creixen un 40%.
Quina serà la pròxima cibervíctima?

Diari EBRE
D E TA R R A G O N A

TRÀNSIT EL 29% DELS ACCIDENTS QUE ES PRODUEIXEN A LA DEMARCACIÓ ESTAN PROVOCATS PER DISTRACCIONS

El mòbil al volant és la
nova sagnia de punts

◗ Tres punts i 200 euros. És la segona infracció, després de l’excés de velocitat, que genera un nombre més gran de

retirades de punts. L’any passat, 4.088 conductors tarragonins van ser multats per ser enxampats al telèfon. P 2-3

FOTO: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

DMG

BAIX EBRE

Deltebre celebra els 40 anys de llibertat
La consellera Neus Munté presideix l’acte central de commemoració de la segregació de Tortosa P 12-13

Naltros#viure bé

Eliminar les
barreres,
objectiu
d’una nova
entitat P 39

FOTO: BARRERES FORA

SOCIETAT

#‘Operació
bikini’, un
ESPORTS
Tortosa presenta de forma oficial assumpte
el World Sports Games 2019 P 63 de tot l’any

‘Cobrar
tota la
hipoteca per
impagament
és un abús’ P 10
Aquesta
tarda, el
final més
apassionant
de la Lliga P 8-9