Portada del periodico Ara:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
REPORTATGE
La Congregació
Pujol Ferrusola.
La mare i el primogéniteren els
que gestionaven el patrimoni
Cada fill ocupava un lloc: el destí
de l'Oriol era substituir el pare
POLIMEDICACIO
Empastillats
ara cat
Els experts busquen com es pot frenar la medicalització de la vida quotidiana
DIUMENGE
2,50 EURO
EMPORTAT
EL SUPLEMENT
ara diumenge
700.000
186 e
Catalans, que prenen cinc
Milions de receptes
Despesa farmacéutica
medicaments o més al dia
dispensades el 2016
per habitant alany
ANDREU
MAS COLELL
El ciberatac amb el Wan
Les universitats
s'estén a un centenar de paisos
no podrien encaixar
rebaixa de matrieules.
Seria desastros per a
la seva
qualitat

Noticias