Portada del periodico Diari de Tarragona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
WWW.DIARIDETARRAGONA.COM | NÚMERO 10.800 | 2,20 EUROS | DIUMENGE, 16 D’ABRIL DE 2017

FUNDADO EN 1808

AGRICULTURA

EL MUSEU D’OLIVERES DE L’ARION A ULLDECONA, REFERENT

Oleoturisme per reactivar les zones rurals P 39

Diari EBRE
D E TA R R A G O N A

Turistes al Museu Natural de
l’Arion. FOTO:JOAN REVILLAS

SUCCESSIONS LES AUTONOMIES FIXEN L’IMPOST DE SUCCESSIONS, FET QUE GENERA GREUGES SEGONS ON VIU CADASCÚ

Heretar a Tarragona és el
triple més car que a Madrid

◗ Catalunya, entre les més barates. El lloc de residència fa variar molt els costos al rebre una herència, que poden

multiplicar-se per 1.200. Astúries figura entre les més cares i Galícia és la comunitat que menys grava aquest tribut. P 2-3

Mones amb
DO Ebre

DMG
La millor guia per
a la primera renda
sense PADRE P 4-5
Jordi Sierra:
‘L’AP-7 ha de ser
gratis el 2019’ P 8-9
L’alcalde de Reus
que va durar
deu minuts P 12
Escola d’Hoteleria de l’Ebre. FOTO: ACN

Viure#bé

SALUT

S’implanta a l’Ebre
el sistema d’atenció
domiciliària en urgències
P 40

SOCIETAT

#Un pícnic
entre vinyes
al Priorat

Dos anys de l’associació
de lesbianes i gais
P 41

XL SEMANAL

Viatge
al Mèxic
que més
sofrirà la
política
de Trump