Portada del periodico Diari de Tarragona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
FUNDADO EN 1808

WWW.DIARIDETARRAGONA.COM | NÚMERO 10.773 | 2,20 EUROS | DIUMENGE, 19 DE MARÇ DE 2017

L A B O RA L

O C U PAC I Ó

E N T R E V I STA A O R I O L G RAU

P la retribució
Puja
ddels caps intermedis

Deu claus per ser un
comercial cotitzat

‘L’humor ha d’arribar
a la línia vermella’

Diari EBRE

‘Combatem l’autocensura, que és
el pitjor’, diu Grau. FOTO: LLUÍS MILIÁN

D E TA R R A G O N A

ENSENYAMENT LES ESCOLES CONCERTADES ASSEGUREN QUE SÓN VÍCTIMES D’UNA ‘CAMPANYA DE DESACREDITACIÓ’

L’escola pública té el triple
d’alumnes que la concertada
◗ El motiu. La crisi ha incrementat la diferència entre els dos models educatius. L’oferta pública suposa el 88% del total

en educació infantil i primària a les Terres de l’Ebre durant el curs 2016-2017. La preinscripció comença aquest dijous P 2-3
AGRICULTURA

PRIMER ANIVERSARI

Impuls
a la IGP
Clementina
de les Terres
de l’Ebre

Freginals
recorda les
13 víctimes
de l’accident
d’autocar

Acord del Govern i el
sector dels cítrics P 36
MONTSIÀ

FOTO: JOAN REVILLAS

Familiars, veïns i autoritats inauguraran
un monòlit el proper 24 de març. P 6 I 7

Naltros#Viure bé

#El talent del nens
amb altes capacitats

#Ja tens hereu
digital?
#Dormim un 20%
menys del que fa falta
TURISME

Ferrari Land
treballa a
contra rellotge
L’accelerador és el més alt i ràpid d’Europa. FOTO: DT

El parc temàtic té previst obrir portes
el proper divendres 7 d’abril P 4-5

Provocant
la Pau rep
el premi
Amposta
2016 P 38