Portada del periodico Diari de Tarragona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
WWW.DIARIDETARRAGONA.COM | NÚMERO 10.770 | 1,30 EUROS | DIJOUS, 16 DE MARÇ DE 2017

FUNDADO EN 1808

TURISME

S’UNEIX A BENIDORM, LLORET DE MAR, CALVIÀ, TORREMOLINOS I ALTRES

Salou s’alia amb el ‘lobby’ de sol i platja P 37

Diari EBRE
D E TA R R A G O N A

BAIX EBRE I MONTSIÀ CORRESPONENTS ALS FONS ESTRUCTURALS DE PESCA EUROPEUS

TORTOSA

Neguit entre els pescadors
ebrencs pels canvis en les
vedes i les subvencions

La Fundació
Mercè Pla
celebra
el 40è
aniversari

El dia 25, trobada de les
famílies P 26

◗ La problemàtica. La Unió Europea i l’Estat requeriran el retorn dels ajuts concedits si els

RIBERA D’EBRE

inspectors de pesca detecten alguna infracció considerada greu a les barques. P 24

Apareixen
a Ascó dos
projectils
de la Guerra
Civil
Trobats pels operaris
d’una obra P 24

FOTO: JOAN REVILLAS

BAIX EBRE

Naltros#oci

RIBERA D’EBRE

Enllesteixen
totes les
prospeccions
#Per la senda de la dels cinc nous
Guerra Civil a possibles sòls
l’Hospitalet de l’Infant contaminats
#Tornen Medina Azahara...
#... i ‘La Bella i la Bèstia’

La comissió d’experts
coneix sobre el terreny
la zona contaminada del
complex d’Ercros P 26

L’Ametlla
degusta
la Tapa
Marinera fins
diumenge P 26