Portada del periodico El Periódico de Catalunya(Català):
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
1,30 €
E periodico.cat
DIRECTOR
31 DE GENERDEL 2017 BARCELONA. TEL. 93.265.53.53 www.grupozeta.es
elPeriódico
PRIMERA CRISI DE LA NOVAADMINISTRACIO DELs EUA
PANORAMA
Pagines 12 a 14
Repudi mundial
Trump rep
WE THE
PEOPLE
critiques atot
el planeta pel
seu veto als
musulmans
Obama recolza
RESIST
les protestes
perque els valors
dels Estats Units
estan en perill
HI HA UN DETINGUT
Sis morts en
l'atac a una
mesquita
YOU ARE
al Quebec
Manifestació a Seattle contra
el decret del president.
Crit d'aux
DE CARAALREFERENDUM
El Govern
EN ENERO a MILLÓN HA CAioo EN
de la
les MADRID,
modela indústria
estructures
BADAJOZ Y
catalana
SIMULACIÓ
d'Estat
BARCELONA.
iDÓNDE CAERÁN LOS PRÓXIMOS?
delta de l'Ebre
de ficció
en Secret
Catalunya janota
Exode de professionals
JxSii la CUP segueixen
de l'audiovisual perles
al Parlament amb les
el canvi climátic
retalladesaT-3
eis de la ruptura
ROMILLONES
TEMA DEL DIA
1,55 graus més des del 1950 cosESDELAVDA Pag.26 27, ieditorial
PANORAMA
2 a 4 i editorial
agines 18 i 19

Noticias