Portada del periodico Diari de Tarragona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
WWW.DIARIDETARRAGONA.COM | NÚMERO 10.706 | 1,30 EUROS | DIMECRES, 11 DE GENER DE 2017

FUNDADO EN 1808

ESPORTS

LA TIRADORA D’ASCÓ AFRONTA UNA NOVA TEMPORADA

Els Europeus, repte de Sònia Franquet P 44

Diari EBRE

La tiradora d’Ascó, Sònia
Franquet. FOTO: DT

D E TA R R A G O N A

SEGURETAT L’INTERNET DE LES COSES, LES CASES INTEL·LIGENTS I ELS MÒBILS ENS FAN MÉS VULNERABLES

Mil ciberatacs cada dia
◗ Segrest de dades i d’identitat. Empreses i particulars sofreixen cada dia a la demarcació un miler d’atacs

amb pèrdues econòmiques, de dades personals i d’usuaris. Les amenaces s’han quintuplicat des de l’any 2014. P 2-4
TERRITORI

Ajuntaments
compartiran
secretari
municipal P 24
MEDI AMBIENT

Els pescadors
ebrencs, amb
el projecte
‘Mar Viva’ P 25
TORTOSA

Soraya es passeja per Reus

Diumenge
arrenca
l’Any Jubilar
Marià P 25

La vicepresidenta va ser rebuda per regidors de la CUP amb
crits independentistes. Desacord frontal sobre el referèndum
a la reunió amb Junqueras a Barcelona P 14-15 I 30

FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

INAUGURACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL I PROTESTES

RIBERA D’EBRE

En marxa els treballs de
reparació de la línia de tren R15
L’objectiu de les obres és suprimir les limitacions temporals de velocitat. P 23

Naltros#cultura
#Quatre de cada deu
persones no obren
un llibre #49
#La Sala Trono baixa el
teló amb bon humor #45

CAS NADIA

Investiguen els pares per tenir
fotos sexuals de la nena P 29
CALAFELL

El violador d’una menor evita
la presó pels retards judicials P 8

www.kimauto.es