Portada del periodico Diario de Ibiza:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
27 | DIMECRES
, 11 DE GENER

DE 2017

BUROCRACIA P 10

Enric Monte
fusco torna
a l’aving
Meridi

El músic barceloní ana de la
seua infantuda
, exlíder
esa
en solitari de la banda Standstill
amb aquest
disc de so , s’estrena
acústic 29

«Si faig el
diferent el sofrit pagès d’una
forma
dia del poble,
José Miguel
Bonet és un
em maten
dels sis candidats
!»
Cuiner

REPORTATGE.
Després de
de Benestar
l’aturada de
Revelació de
al premi Millor
Nadal, aquest
Madrid Fusión
Es Molí, i en Social i del Servei de
2017 31
dilluns
Formaci
alumnes queFran Jurado és el professo ó i Ocupació, pel s’ha reprès el Curs
de monitor
hi participe
r. Aquesta setmana Consell Insular
d’oci i temps
n.
de Forment
, Mola n’ha
lliure organitz
era. Les
fet un tast,
i ha conegut classes es realitzen al at, a través de les
àrees
Casal de Joves
de més a prop
del Centre
què s’hi ensenya
i alguns dels

Formant nin
ges del tem
ps lliure

El curs s’inicià
teoricopràctique el passat mes de
desemb
s, la intensit
at horària i re amb deu alumne
s, i finalitza
la feina en equip
Carles Torres
rà a final
són alguns
FORMENTERA
atractius del d’aquest mes de gener
curs que destaqu
Les
FOTOS D’ALFREDO
en els participactivitats
MONTERO
ants
Si passejau

a mitjan matí
davant del
per
Casal de Joves
vinguda de
de l’abau una collaPorto-salè, i us trouna espasa de gent brandant
diari i amb feta amb paper de
els
heu de patir ulls embenats, no
ni telefonar
són els alumnes
a l’:
del Curs d’Oci
Temps lliure,
i
cretament i estan jugant, conal ‘Ninja’.
sisteix a detectar
El joc coni tocar
sari amb
l’espasa, sensel’adverhi, mentre
veurees deixen
guiar
duir per
un company i conporta els
que no
ulls
sota la disfressaembenats. Però
d’una activitat de la diversió
i
a l’aire lliure,
maguen,
s’aen
pautes soc realitat, diverses
l

ENTREVISTA P 48

MOLA

diariodeibiz
[email protected]
.es

Mola

REPORTATGE

Formant ninges
del temps lliure
a Formentera

MIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 2017

Manuel Martínez | Cantante

Vila pierde un coche tres semanas

«Medina Azahara grabamos
un pedazo de disco en Eivissa»

La peripecia de una vecina cuyo vehículo, bien
aparcado, se llevó la grúa y que nadie encontraba
1,20 EUROS

DIRECTORA: CRISTINA MARTÍN VEGA | NÚMERO: 39.198

www.diariodeibiza.es

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

DECANO DE LA PRENSA MATUTINA BALEAR FUNDADO EN 1893

Las medidas para impedir
la llegada de serpientes
a Eivissa están bloqueadas

Detenido
en Sant Joan
un delincuente
sexual buscado
en el Reino Unido
La Guardia Civil ha detenido a
PaulMichaelSilverthorn,quetiene una condena pendiente en el
Reino Unido de nueve años de
cárcel por abusar de una menor.
Su pareja había sido condenada
pordelitossimilaresyfuearrestada en Eivissa en noviembre. P 7

El biólogo del Consell considera que la única forma de evitar la entrada de
ofidios a la isla es una moratoria en la importación de olivos en invierno P 3
J. A. RIERA

Invierno de obras

Tres operarios trabajan
en la remodelación
de s’Alamera.

El Consell
defiende que
los municipios
puedan vetar
los pisos turísticos
El presidente del Consell de Eivissa,VicentTorres,quierequelos
informes de los ayuntamientos
sean vinculantes a la hora de decidir en qué zonas de sus municipiossepermitenlosalquileresturísticos. P 5

Formentera
contará con 42
hectáreas más de
zonas protegidas
para aves
Vila mantiene el compromiso de acabar la reforma de Vara de Rey a principios de mayo P 12 y 13

La Policía Local
desalojará
por tercera vez
a un okupa
en Punta Galera

El cierre de un
torrente que se
usa como camino
en ses Salines
causa protestas

Un okupa ha convertido una
cueva de Punta Galera en su hogar y ha llenado la zona de basura y todo tipo de objetos. Incluso
ha pintado de rosa las rocas. El
Ayuntamiento le denunció por
primera vez en 2015. P 11

El Ayuntamiento de Sant Josep
ha cerrado sin previo aviso un torrente reconvertido en camino
con el paso del tiempo, situado
junto a la discoteca DC-10, y ha
provocado la indignación de los
vecinos afectados. P 8

Cubos de basura en Punta Galera. DIARIO DE IBIZA

La isla de Eivissa, por el contrario,tendrámenosdetreshectáreas de nuevas ZEPA. P 6

Las piedras que cierran el camino. E. RODRÍGUEZ



Noticias