Portada del periodico El Periódico de Catalunya(Català):
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
1,30 €
elperiodico.cat
10DE GENERDEL 2017 BARCELONA. TEL.93.265.53.53 grup
elPeriódico
ELGOVERN CENTRAL INTENTA FRENAR LA DESPESA DE FARMACS
COSES DE LA VIDA
Sanitat vol apujar les
medecines als Jubilats
Montserrat diu que afectaria les pensions de
La ministra defensa que s'augmenti el
copagament als que tenen rendes més altes T més de 18.000 euros i després ho desmenteix
TRAGEDIA A EUROPA
El fred polar
agreuja
el drama
refugiats
Neuiglacades
congelen els camps
de Grecia i les rutes
fugiats
dels Balcans
la greg
Pagines 2a 4 i editorial
TEMA DEL DIA
de Lesbi
MOVIMENTS A LA DRETA
Cifuentes
Critica ferotge
Ensenyament
veta la instal.lació
pots de vidre
habitat
desafiael PP de Streep
l de cameres a les
aintroduir
Trump en els aules conflictives
COSES DE LA VIDA Pag
24 i 25.
Globus d'Or
primaries
en el futur
Bauman, teoric
El futur president
de la modernitat
torna a contestar
Aznar carrega contra
a Twitter: «Esta
quida, mor
Diumenge
Rajoy pels seus acords
sobrevalorada
primera entrega
als 91 anys
amb el PSOE i Ciutadans
el Periódico
46 i 47
PRIMERA FILA
PANORAMA Pag
14 i 15, i editorial

Noticias