Portada del periodico El Punt:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
NACIONAL P12-13 NACIONAL PI3-15
L'ATENEU
vicencAguilera.
Noves
President del ClusterdelalndústriadAutomocio
tendencies a
ES CASA
"Negociem
l'hora
d'ensenyar
l'arribada de nous
de 170 entitats
al escola
a al teu abast
fabricants asiatics" Eclosió de projectes
Federació d'Aeneus
www.ateneus.cat
educatius innovadors
de Catalunya
EL PUNT 1,20€
Diari Nacional
DILLUNS 9 de gener del 2017, Amy xu Num 4152. Any xxxx Num 13022 ELPUNT
-Avut NACIONAL
Europa-Món
L'incert futur
de les pensions
Quatre persones van morir envestides AFP
CRITIQUEs.Els sindicats
CANVIS Els experts recepten
Atemptat amb un
acusen el govern espanyol de fer millorar sous, apujar la base de
camió Jerusalem
cotitzaciói afavorir la productivitat
que el sistema sigui insostenible
Nacional
Simbols de poder
politicen venda
Partits coml'antiga CDC i el PSC han
hagut de canviar de seu per estalviar
Punt de vista
Tribunal
Deseten set
independencia
JanPol
inevitable
Torna "L'illa de Robinson'
A partir les 211Sh
accessibilitat
un des dos penalsafavor de Baraquerartitre no vaassenyalarahir avia-real
Leo Messi redamant
Messi rescata un punt (1-1)
pujaescales
glesias Villanueva es va empassar dos penals per mans de Bruno
tel. 609 314 500
www.farrc.es