Portada del periodico Diari de Tarragona:
Newspaper website Sitio web
Recognized text:
FUNDADO EN 1808

WWW.DIARIDETARRAGONA.COM | NÚMERO 10.703 | 2,20 EUROS | DIUMENGE, 8 DE GENER DE 2017

E&N
La Renda Bàsica Universal entra a les agendes.
Pagaran el nostre sou els robots?

XL SEMANAL

L’espanyol que ha descobert
la fórmula de l’eterna joventut

Diari EBRE
D E TA R R A G O N A

SUCCESSIONS ELS NOTARIS REBEN MÉS PREGUNTES I PETICIONS. EL CODI CIVIL CATALÀ DÓNA MÉS FACILITATS

Desheretar els fills,
una decisió en augment
◗ Moment dur. La manca de relació és motiu suficient per negar al descendent fins i tot la legítima. Una bona part

dels casos de desheretament acaben als tribunals i és el jutge qui ha de decidir. P 2-3
EL PERELLÓ

DELTA DE L’EBRE

Els
apicultors
denuncien
la reducció
dels ajuts

La línia de costa retrocedeix
cinc metres a l’any a Deltebre
L’Ajuntament reclama a l’Estat i la Generalitat actuacions per contenir l’avanç del mar. P 22 I 23

Volen més suport de
l’administració P 24

.

Naltros#Fem
#12 dones i 12 idees
per a la igualtat #2-3
#Les consultes sobre sexe
per a adolescents #4

FOTO: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

RIBERA D’EBRE

El Consell
aprova un
pressupost
de 5,5
milions P 24

POBRESA ENERGÈTICA

La mort de
l’àvia de
Reus no ha
servit per
canviar res
Els protocols no han
canviat i la llei que
els ha de regular
segueix enlaire P 14

www.kimauto.es