Portada del periodico El Punt:
Sitio web
Recognized text:
SPECTACLES
La casa estudi de
Prince esdevé centre
de pelegrinatge
SUBSCRIU-TE A
DELALLIGA
A partir
de 4 anys
Paisley Park rep més de 100.000
visitants des de la seva obertura al
públic arran de la mort de l'artista
El Cavall Fort
dels petit
R CAVALL FORT
032 138 220
cavalfort.cat
Diari Nacional
DISSABTE 12 d'agost del 2017, Any XUI Num 436 v/Any xxxx. Nim.13236-EL PUNT
NACIONAL
La Guàrdia Civil 50 frases
pren el Prat Feferendum
P10-11
sobre el
FOMENT.Ordena el Mira quina PRESSIO El control
desplegament dels cua, na ants voten demà
Mentre rEstat anima les decisions judicials,
Catalunya ape -la més a la democr
rantir la
seguretat a laeroport fes una foto" elants voten demà Desmuntant el NO
foto"mantenir la vaga
Els jubilats (No)
odran cobrar
les pensions
moresndiesImprescindibles
de la historia de
Catalunya
Iprimer diari Esther Chiveli
Catalunya Taragona
FESMéS
el bricolatge de casa (BRICO
reformes-jardi-moble kit
fes-te
Client
Demana la targeta
dient Fesmes %
iacumulaundte
Un agent de la Guärdia Civil ajudant ja ahir en les tasques de seguretat i escaneig de laeroport del Prat
ANEE PU
esmes.gten cada compra